Elektrik Elektronik

     Elektrik Elektronik Ana Sayfa            Geri                


Akım Elektrik





Faydalı Bilgiler
Elektrik elektronik kalemlerine göre firmanın hangi şehirde elektrik ürünü sattığı listelenerek bakılabilir. Elektrik elektronik aletleri arasında onbinlerce ürün vardır Örnek olarak: Işıklı kalemler, light pens, Metal olmayan nesneleri tespit etmekte kullanılan cihazlar, stor perde stor perde Liman tesis ve yapıları için kontrol, emniyet ya da sinyalizasyon ekipmanı, Gaz kromatografları, Uygun bulduğunuz herhangi bir elektrik elektronik malı satan şirkete mouse ile tıkladığınızda o şirketin hangi ilçede nasıl ürünler satışı olduğunu izleyebilirsiniz. Elektrik işi yapan firmaların yeri, telefon, fax ile diğer bilgisi yer almaktadır. Reflector: Antenin sinyal toplayan çanak sekilli yüzeyi için kullanilir.
Decoder: Sifreli TV yayinini çözmeye yarayan set üstü, kod çözücü cihaz. Dijital yayinlarla ilgili olarak kullanilan ve "codec" olarak bilinen digital coder, decoder ile karistirilmamalidir.
Mesaj çizeneği (Message diagram): Bir mesaj içindeki bölüm dizisinin grafiksel gösterimi.
yasal erişim ( lawful access): Devletin, açı anahtarlı bir kriptografik algoritma kullananların gizli anahtarlarına, yasaların gerektirdiği durumlarda ve yargı kararıyla ulaşabilme yetkisi.
Colon Alignment : Kolon Hizalama, Sütunsal Hizalama
Imperative : Zorunlu
Switch : Anahtar
Transport Layer : Taşıma Katmanı
Intrinsic : Yerleşik